Energi- og klimaplan

Kommunen har en ferdig og vedtatt energi- og klimaplan.

Hovedformålet med planen er å få et redskap som tar helhetshensyn i saker som berører energi og klima i kommunen, og som samtidig er forankret i overordnede nasjonale og fylkeskommunale målsettinger.

Les mer

Enova svarer

Hos Enova Svarer kan du stille små og store spørsmål til noen av landets fremste energirådgivere.  

Tjenesten er betjent fra 08:00 - 16:00 på hverdager. Som privatperson kan du ringe grønt nummer 800 49 003.

Les mer

Klimaskolen

Hvis du vil lære mer om sammenhengen mellom klimaendringer og menneskenes atferd, kan du ta en titt på "Klimaskolen"

Gå til Klimaskolen

Har du planer om å bygge ny bolig?

Enova har faste satser for støtte til passivhus og lavenergibolig, både til nybygg og rehabilitering. Du kan få støtte for bolig inntil 200 kvadratmeter (BRA). Gevinsten for deg er en bedre bolig og lavere energiutgifter.

Les mer


Tjenesten er levert i samarbeid mellom Svorka og kommunene: Halsa, Rindal og Surnadal
Halsa kommune Rindal kommune Surnadal kommune Svorka